ازدواج یا نکاح تعریف واحد و استانداردی ندارد و در متون حقوقی و فقهی مختلف به شکلهای گوناگون تعریف شده است از جمله این تعاریف می توان به این موارد اشاره نمود:

ازدواج وحدت ارادی یک زن و یک مرد برای زندگی مشترک است.

نکاح، عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می‌شوند.

ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است.

نکاح، رابطه‌ای حقوقی است که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حق می‌دهد که تمتّع جنسی از یکدیگر ببرند.

تعریف عقد دائم

عقد دائم آن است که مدّت زناشوئی در آن به هیچ وجه محدود یا معین نباشد یعنی مدت زمانی بین زوجین به عنوان مدت عقد تعیین نشود. زنی را که به این قِسم عقد می کنند «دائمه » می گویند. در عرف جامعه فقط این شکل از عقد زن و مرد است که مترادف با ازدواج دانسته میشود. احکام، شرایط و قوانین عقد دائم با شکل دیگر عقد ازدواج یعنی عقد موقت یا منقطع متفاوت است. از جمله شرایط لازم برای انجام عقد دائم صحیح میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

برخی شرایط لازم برای عقد نکاح دائم :

 • پسر و دختر هردو به بلوغ رسیده باشند یا نامۀ دادگاه مبتنی بر بلوغ پیش از سن قانونی داشته باشند.
 • دختر باکره یا دختری که برای نخستین بار به عقد در می آید باید حتماً اجازۀ پدر یا جد پدری را داشته باشد.
 • زن در زمان اجرای عقد، همسر دائم یا موقت شخص دیگری نباشد و نیز در حال عدۀ عقد دائم یا موقت فرد دیگری نباشد.
 • زن و مرد به ازدواج راضی باشند و از روی اجبار و اکراه وادار به ازدواج نشده باشند.
 • کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.
 • اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند در عقد، زن و شوهر را معین کنند.
 • خواندن صیغه عقد (تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست بلکه به همراه انشاء الفاظ خاص باشد).
 • مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن “قبلت التزویج” زن بودن او را برای خودش قبول نماید.
 • به احتیاط واجب صیغه عقد باید به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است، و لازم هم نیست که وکیل بگیرند اما باید لفظی بگویند که معنای “زوّجت” و “قبلت” را بفهماند.
 • اگر صیغۀ عقد را خود زن و مرد می خوانند و در عقد دائم، اوّل زن بگوید: زَوَّجْتُکَ نَفْسىِ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (خود را زن تو نمودم به مهرى که معین شده)، پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ» (قبول کردم ازدواج را)، عقد صحیح است و اگر دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنها صیغۀ عقد را بخواند چنانچه مثلًا اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوکّلَتِى فٰاطِمَهَ مُوَکّلَکَ احْمَدَ عَلَى الصَّدٰاقِ الْمَعْلُوم»، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکّلى احْمَدَ عَلى الصَّدٰاقِ» صحیح مى‌باشد.
 • وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم مى‏تواند براى خواندن صیغه عقد از طرف دیگرى وکیل شود.

…یا چیزهایی مانند این:

مدارک لازم جهت ثبت طلاق توافقی

 • ارائه دادنامه صادره از دادگاه خانواده

توضیح اینکه دادنامه صادره حتما باید به قطعیت رسیده باشد. زوجین میتوانند در شعبه مربوطه حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب نمایند. مدت اعتبار دادنامه طلاق توافقی از تاریخ ابلاغ سه ماه می باشد و چنانچه از سه ماه بگذرد، دادنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و زوجین باید مجددا مراحل قبلی را جهت دریافت دادنامه جدید طی نمایند.

 • اصل سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواج
 • اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
 • ارائه نامه عدم بارداری زوجه از آزمایشگاه معتبر
 • دو نفر شاهد مرد

ثبت طلاق رجعی

برای ثبت طلاق رجعی علاوه بر داشتن مدارک فوق الذکر، شیوه کار به صورت دو مرحله ای می باشد؛ ابتدا با حضور شهود و عدلین صیغه طلاق جاری می شود و طی صورتجلسه ای به امضای زوجین می رسد، پس از انقضای عده مجددا به دفترخانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام خواهند کرد.

توضیح این که در ایام عده، زوج حق رجوع به زوجیت را دارد و پس از اطلاع حضوری به سردفتر طلاق جهت اعلام رجوع، صورتجلسه طلاق باطل شده و مراتب به اطلاع زوجه خواهد رسید.

******************مبارک باشد ******************